Polski     Deutsch

Regulamin wynajmu

§ 1

1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub mailowo.
2. Po wpłaceniu zaliczki w kwocie 30% należności, rezerwacja staje się wiążąca. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 4 dni od wstępnej rezerwacji na konto o numerze: 65 2030 0045 1130 0000 0810 5680.
2a. Numer konta dla klientów za granicy:
IBAN --> PL 65 2030 0045 1130 0000 0810 5680
BIC --> GBWCPLPP
3. Jeżeli w/w wpłata nie nastąpi w określonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.
4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przed dniem przyjazdu. (W dniu przyjazdu pieniądze powinny znajdować się na wskazanym wyżej koncie bankowym).
5. Do całkowitej kwoty należy doliczyć kaucję zwrotną w kwocie 300 zł., która będzie zwracana po uprzednim sprawdzeniu stanu mieszkania w obecności Najmującego.
6. W przypadku rezygnacji, zaliczka nie ulega zwrotowi.
7. W momencie skrócenia pobytu przez Najemcę, kwota nie ulega zwrotowi.

§ 2

1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
2. Przekazanie kluczy oraz apartamentu do użytkowania następuje po wcześniejszym umówieniu i w obecności osoby wynajmującej lub do tego upoważnionej.
3. W przypadku zgubienia kluczy Najemca ponosi opłatę - 50 zł, a w przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej - 110 zł.

§ 3

1. Opuszczając apartament prosimy o pozostawienie porządku i ładu w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
2. W apatramencie nie mogą przebywać osoby trzecie tzn. osoby o których najemca w ustaleniach ustnych nie poinformował właściciela.
3. W apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta.
4. W apartamencie nie wolno palić.
5. W apartamencie nie wolno smażyć ryb.
6. W całym budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 22 do 6, której należy przestrzegać.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU I WYPOCZYNKU